$(function(){ $(".kariyer_form").on("click",function(){ $(".open_form").click(); }); })

Otomatik Ürün Dağıtım Sistemi (model ADS)

Otomatik ürün dağıtım sistemi modüler yapıda inşa edilmiş olup, üretim hattından gelen ürünlerin sisteme girildikten sonra düzgün olarak paketleme makinasına yönlendirilmesi amacı için kullanılmaktadır. Çok geniş kapsamlı ürün gruplarına uygun olarak tasarlanmış olup, ürün akışlarına göre sistem optimizasyonu ve otomasyonu oluşturulmakta ve sisteme bağlı olan paketleme makinalarına yüksek hızlarda kesintisiz olarak ürün beslenebilmektedir.

 

ADS-G "Giriş Bantları"

Ürünlerin üretim hattından sonra ilk olarak karşılandığı bant gruplarıdır. Ürünlerbant üzerine alındıktan sonra hizalanarak aralarındaki boşluklar düzenlenmektedir. İhtiyaç halinde ürünlerin hizalanaması için pnömatik yada servo kontrollü ürün hizalama bariyerleri kullanılmaktadır.

 

ADS-D "Dağıtım İstasyonları"

Ürünler paketleme makinalarının besleme bantlarına ulaşmadan önce hizalanmış, araları açılmış yada proje gereksinimine göre araları kapatılmış olarak senkronizasyon bantlarına taşınırlar. Farklı hızlarda çalışan bu bantlar, ürünlerin akış hızlarını kontrol edebilmemizi ve boşluksuz olarak paketleme makinasına yönlendirmemizi sağlamaktadır. Sistemdeki son bant paketleme makinasının çalışma hızına bağlı olarak ürünleri dikey olarak paketleme makinasına taşımak amacıyla kullanılmaktadır.

 

ADS-S "Stok-Geri Besleme Bandı"

Sistem adım adım ilerleme mantığı ile çalışan bir toplama bandı olup, ileri-geri çalışma prensibi ile hattan gelen ürünlerin depolanması ve uygun olarak sondaki makinaya geri besleme yapması mantığıyla çalışmaktadır.

 

KONSTRÜKSÜYON DETAYLARI

-Gıdaya uygun bantlar ve AISI 304 paslanmaz malzemeden imal edilmiş bant plakaları, temizlik ve bakım amacı ile kolaylıkla sökülebilir şekilde imal edilmektedir. Taşıyıcı şase üzerine oturtulan bu yapı, herhangi özel bir ekipman yada alet kullanılmadan bantları değiştirebilmenizi ve bant temizleyici sıyırıcılara ulaşmanızı sağlar. 

-Keskin bant dönüşlerinde kullanılan rulmanlar kendiliğinden yağlamalı rulman tipi olup, uzun zaman bakıma yada değiştirilmesine gerek duyulmadan çalışabilmektedir.

-Otomatik bant düzeltme sistemi pnömatik ekipmanlar ile kontrol edilmekte olup, düşük hava basıncına duyarlı olarak, sistem gerekli düzeltmeleri yapamayacak durumda ise makinayı durduracak şekilde çalıştırılmaktadır. Böylece hava basıncının düzeltme için yetersiz geldiği yerde bant kaymalarında oluşabilecek yırtılmaların önüne geçilebilmektedir.

-Her ünite bantlarında oluşabilecek kirliliğini engelleyecek sıyırıcılar ve hemen altlarında kırıntı toplayan tavalar ihtiva etmektedir.

-Sistem AC tahrikli olup PLC komutlarıyla kontrol edilmektedir. 

-Taşıyıcı şase kaynakla birleştirme yöntemi ile imal edilmektedir.

-Elektrik panosu makinadan bağımsız olarak imal edilmekte olup, müşterinin fabrikada yer durumuna uygun olarak kurulum esnasında sabitlenmektedir.